Esche Schüman Commichau

В Хамбург Д-р Мая Найденова си сътрудничи с многопрофилно дружество за юридически и одиторски услуги Esche Schümann Commichau

www.esche.de

Hamburg

InterGest

ИнтерГест България е в България регистрирано дружество с ограничена отговорност. То е партньор на групата ИнтерГест, която предлага своите услуги в 60 държави. В България ИнтерГест предлага освен счетоводство и данъчни кунсултации, също изготвяне на заплати, обслужване на банкови сметки, акредитирано представителство и други административни услуги.

Лице за контакти е д-р Мая Найденова.

От ноември 2012г. ИнтерГест България пое представителството на икономиката на федерална провинция Саарланд в България.

www.intergest.com