Антония Якимова

Антония Якимова

Биография: От април 2018 до октомври 2018 стажант, а от ноември 2018 адвокатски сътрудник в кантора Д-р Мая Найденова

Образование: Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право (2019); Обмен по програма Еразъм в Университет „Йоханес Гутенберг“, гр. Майнц, Федерална република Германия (октомври 2016 – март 2017), Специалност Право и икономика

Езици: Български, немски и английски

Практикува: гражданско право, търговско и данъчно право.