Станислава Петрова

Родена 1978. От август 2004 до декември 2007 стажант, а от 2008 юридически сътрудник в кантора Д-р Мая Найденова; от 2006 член на Правната клиника за бежанци и имигранти към СУ “Св. Климент Охридски”

Първи държавен изпит при юридическа изпитна комисия Дюселдорф, Федерална република Германия 2004. Дипломиран юрист от Рур-Университет Бохум, специализирала семейно и наследствено право, 1999-2004, Държавен изпит при СУ “Св. Климент Охридски”, специалност право, 2009, правоспособен адвокат от 2014, член на Софийска адвокатска колегия

Езици: български, немски, английски и руски

Практикува: гражданско право, търговско и корпоративно право