Dr. Maya Neidenowa

Д-р Мая Найденова

родена 1963г., Завършила специалност право в Университета в Хамбург, дипломирала се 1990г.;

1990-1994 Научен сътрудник в Университета на Бундесвера „Хелмут Шмит” в Хамбург, отдел Международно и Европейско право, 1999 Защита на научна степен доктор на тема „Развитието на българското законодателство за защита на частните чуждестранни инвестиции от 1989 до 1997” в Институт за Източна Европа на Свободен университет Берлин;

От 1999 правоспособен адвокат в Хамбург, от 2001 в сътрудничество с кантора Еsche Schüman Commichau в Хамбург. Президент на Германо-българското дружество Хамбург и член на управителния съвет на Германо-българско юридическо сдружение Хамбург. От 2010г. председател на Консултативен съвет "Право" към Германо-Българската индустриално-търговска камара в София, от 2012г. член на Управителния съвет, а от 2013г. и вицепрезидент на камарата; Публикации относно българското право, между които: „Българският закон за счетоводството”, IWB 2002; Учредяване, управление и ликвидация на дружество с ограничена отговорност в Германия и България (2002), Производство по несъстоятелност  по българското право (IWB 2003); Производството по несъстоятелност в Централна и Източна Европа – раздел България (2004), Избрани примерни договори по българското право /Трудово и осигурително право/ изд. Германо-Българската индустриално-търговска камара 2005, второ издание 2015.

Езици: немски, български, английски и френски

Практикува: търговско и корпоративно право, данъчно право, трудово и осигурително право, процесуално представителство във Федерална република Германия