Александра Димитрова

Биография: От март 2019 до септември 2019 стажант, а от октомври 2019 адвокатски сътрудник в кантора Д-р Мая Найденова.
 
Образование: Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право (2019); практика в Германо-Българската индустриално-търговска камара, отдел DEinternational (септември – ноември 2018). Придобита юридическа правоспособност през 2020 г.
 
Езици:Български, немски и английски
 
Практикува: гражданско право, търговско право, трудово право.