Stoyan Klyunkov.jpg

Стоян Клюнков

Биография: Стоян Клюнков е работил като адвокатски сътрудник към адвокатска кантора, занимаваща се с гражданско и търговско право, както и като стажант в Министерство на правосъдието.

През 2021 г. той се присъединява към екипа на Адвокатска кантора „д-р Мая Найденова“.
 
Образование: завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2023 г. с придобита магистърска степен по специалност „Право“ . Също така през 2023 г. придобива бакалавърска степен по „Икономика“ от Университет за национално и световно стопанство, София.

По време на следването си учи в Ротердам, Нидерландия по програма „Еразъм+“ в „Erasmus University Rotterdam“, като разширява познания в областта на морското право, международното публично право и медиацията.
 
Езици: Български, немски и английски
 
Практикува: Стоян Клюнков е дипломиран юрист и се специализира в: данъчно право, гражданско право, търговско право, трудово и осигурително право.