Dr. Maya Neidenowa

Д-р Мая Найденова

Завършила специалност право в Университета в Хамбург, дипломирала се 1990г.;

1990-1994 Научен сътрудник в Университета на Бундесвера „Хелмут Шмидт” в Хамбург, отдел Международно и Европейско право, 1999 Защита на научна степен доктор на тема „Развитието на българското законодателство за защита на частните чуждестранни инвестиции от 1989 до 1997” в Институт за Източна Европа към Свободният университет Берлин;

От 1999 правоспособен адвокат в Хамбург, от 2001 в сътрудничество с мултидисциплинарната кантора Еsche Schüman Commichau в Хамбург.

Президент на Германо-българското дружество Хамбург и член на управителния съвет на Германо-българското юридическо сдружение Хамбург. От 2010г. председател на Специализираният съвет "Право" към Германо-Българската индустриално-търговска камара в София, от 2012г. член на Управителния съвет, а от 2013г. и вицепрезидент на Германо-Българската индустриално-търговска камара в София; вицепрезидент на постоянният Арбитражен Съд към Германо-Българската индустриално-търговска камара в София.

Множество публикации относно българското право, между които: Учредяване, управление и ликвидация на дружество с ограничена отговорност в Германия и България (2002), Производството по несъстоятелност  по българското право (IWB 2003); Производството по несъстоятелност в Централна и Източна Европа – раздел България (2004); Избрани примерни договори по българското право /Трудово и осигурително право (Изд. Германо-Българската индустриално-търговска камара 2005, второ издание 2015). Участие в проекта на германското Министерство на икономиката и технологиите по темата „Prevalance of employee share ownership in Germany/Europe and development prospects”, 2020.

Езици: немски, български, английски и френски

Практикува: търговско и корпоративно право, данъчно право, трудово и осигурително право, гражданско- правно процесуално представителство във Федерална република Германия.