Zulassung

Д-р Мая Найденова притежава адвокатска правоспособност във Федерална република Германия и е член на ханзейската адвокатска колегия Хамбург, www.rechtsanwaltskammerhamburg.de. Основните нормативни актове, касаещи адвокатската професия, са Федерален кодекс за адвокатурата (Bundesrechtsanwaltsordnung), Етичен кодекс на адвокатите (Berufsordnung der Rechtsanwälte), Кодекс за специализираните адвокати (Fachanwaltsordnung), Закон за адвокатските възнаграждения (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) и Кодекс за поведение на европейските адвокати (Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union). Текстовете могат да бъдат намерени на www.brak.de под заглавие "Berufsrecht". Също тя е вписана като чуждестранен адвокат (Rechtsanwältin) при Софийска адвокатска колегия

Станислава Петрова и Жулиета Маркова притежават адвокатска правоспособност в Република България и са членове на Софийска адвокатска колегия, www.sak-sas.bg. Основните нормативни актове относно адвокатската професия в България са Закон за адвокатурата, Етичен кодекс на адвоката, Закон за правната помощ, Наредба № 1 от 9 юли 2004 г . за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Текстовете могат да бъдат намерени на български език на www.vas.bg под заглавие "Нормативна уредба ".


Застраховка за професионална отговорност

Кантората поддържа за работещите в нея адвокати застраховка за професионална отговорност при Zürich Gruppe Deutschland, Poppelsdorfer Allee 25-33 , 53115 Bonn, както и в Алианц България, бул. Дондуков 59, 1504 София и Дженерали Застраховане АД, бул. Дондуков 68, 1504 София.