Вашият партньор в областта на търговското и данъчното право за средни предприятия

Международната адвокатска кантора, основана през 1996 г. от адвокат по немско право д-р Мая Найденова, предлага в Хамбург и София вече 24 години консултации в областта на търговското и данъчното право за средни предприятия в България, както и правни консултации на български предприятия във Федерална република Германия. Кантората е специализирана в правните услуги между немскоговорящата правна зона и България. Спектърът от услуги обхваща: учредяване на дружества, дружествено право, търговско право, данъчно право, гражданско право, трудово право, недвижими имоти, международно наследствено право както и правото свързано с възобновяеми енергийни източници.

Списък с референции от наши клиенти можем да Ви предоставим при поискване.

Помещаващото се в кантората дружество за счетоводни услуги предлага на чуждестранните предприятия счетоводно обслужване, счетоводна отчетност и изготвяне на заплати както на български, така и на немски и английски език в България както и счетоводни услуги на български предприятия в други страни чрез партньорите на кантората.