Mariya Ivanova

Мария Иванова

Биография: Родена през 1992. Стажант към Правния отдел на Българска агенция за инвестиции към Министерството на икономиката и енергетиката;
Април 2015 - Април 2016 и от юни 2017 - юридически сътрудник в Адвокатска кантора „Д-р Мая Найденова“;

Образование: 2011 до 2016 Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет.

Член на Софийска адвокатска колегия.

Езици: Български, английски, немски

Работни сфери: гражданско право, търговско право, дружествено право.